Prikaz rada aplikacije za online prodaju
Svi podaci su izmisljeni, kako bi se pokazao nacin rada aplikacije

Linkovi za uvid u detalje rada
Linkovi su aktivni kad je polje udesno cisto, odn. kad se ponuda podigne toliko da desno od linkova nema artikala iz ponude.

Asrese kupaca

Stranica na shanku ili kod osobe za dostavu
Stranica aktivira zvucni signal
dokle god postoji neka neizvrsena porudzbina.

Detalji porudzbine

Hronoloski pregled porudzbina

Stranica za uredjivanje ili prosirivanje ponude

Primer stranice za uredjivanje ponude