IZLAZ

Приказ неизвршених поруџбина
- најновије су на врху - Connection failed: No such file or directory

Ova stranica je na šanku, odn. na mestu izvršenja porudžbine.
Ažurira se svakih 15 sek. i pokazuje još ne izvršene porudžbine!
Klikom na link u tabeli otvara se uvid u detalje porudžbine.
Na toj stranici je i taser za potvrdjivanje izvršenja porudžbine kojim se završava proces izvsenja porudžbina.
Potvrdu o izvršenju porudžbine mogu uraditi samo ovlaštena lica,
RBr
porudzbine
Vrednost Link - sadržaj narudžbe Datum Ime i prezime Adresa Kontakt telefon email Poruka Broj stola Извршено