Azuriranje podataka za postojeću ponudu
- Za zamenu proizvoda - promenu naziva, opisa, slike - ili za promenu cene, količine i sl. za postojeće proizvode u ponudi, ili brisanje pojedinih stavki iz ponude - kliknite na naziv te tabele i postupite prema uputstvu na toj stranici.(Brisanje u ovoj pokaznoj aplikaciji NIJE DOZVOLJENO!)
Pizze
Rostilj
Gotova jela
Pića
omlet

Dodavanje novih proizvoda - proširenje ponude:
- Prvi korak
:
Dodavanje novih proizvoda u neku tabelu u bazi OBAVEZNO treba vršiti u Excelu.
U tu svrhu, upišite naziv baze i tabele i kliknite na OK
Dobićete podatak o trenutno najvećem "id" broju u toj tabeli.
Ako je tabela prazna - neće biti odgovora.
U tom slučaju, ako je tabela prazna i ako ste pripremili podatke u obliku .csv fajla, -prema nize navedenim uputama - predjite odmah na TREĆI korak na ovoj stranici.

A ako u tabeli postoje neki proizvodi sledeći proizvod koji se dodaje MORA imati id i product_id za 1 veći, pa to treba imati na umu tokom narednih koraka.
;
* Obavezno polje. Naziv baze: *
* Obavezno polje. Naziv tabele: *

Nakon prethodnog koraka, sadržaj tabele u koju treba dodati nove proizvode - u formi excel fajla, dobicete klikom na ovaj link!
Dokument će biti u folderu C/Users/Marko/Download, ili slično i zvaće se po nazivu tabele sa ekstenzijom .xls
Pokrenite Excel, pozicionirajte se u polje A1 i onda: klik na Data, pa na "From text", otvorite folder gde se nalazi dobijeni .xls fajl, npr C/Users/Marko/Download/slike.xls.
Fajl koji tražite neće biti vidljiv dok u donjem delu novootvorenog prozora iz padajućeg menija umesto Text files ne izaberete All files.
Potom kliknite jednom na prepoznati fajl, pa klik na Import. Potom klik na Next, na Finish i OK. Dobićete fajl kao na slici ispod.


Upisivanje podataka za nove - dodatne proizvode koje treba dodati u ponudu radite dodavanjem novih redova
- Brojevi u prvoj i drugoj kolni ( id , i product_id ) u Excel fajlu morajuj biti jednaki.
- Možete koristiti i srpska slova š ć č ž đ kao i ш ћ ч ђ ж, али обавезно урадите све што је овде написано

Dodavanje novih proizvoda- DRUGI korak:
DORADI excel fajl prema slici - uvažavajuci gornje napomene!

PAZNJA!!!
U excel fajlu ne upotrebljavaj zapete (,) - ni u nazivu ni u opisu jer ce one izazvati zbrku.
Kad uradite excel fajl - zapamtite ga u .xlsx formatu
Isti dokument zapamtite i kao .csv(coma delimited) fajl,
otvorite ga sa NotePad - klasicni i
očistite ;;;; na kraju svake stavke (sa Find and replace) - ako postoje kao grupa na kraju reda
očistite , (zapete) iz celog fajla jer zapete će služiti za razlikovanje kolona, (sa Find , and replace sa praznim poljem)
potom ; zamenite sa , (zapetom) - time se definišu koline u tabeli (sa Find ; and replace sa ,)
očistite " ako ih ima, (sa Find " and replace sa praznim poljem)
Zatvorite i zapamtite promene u tom fajlu - ali u dnu u okviru Encoding neka ostane ANSI
POKRENITE NotePad++
Otvorite tej .csv fajl
proverite da li je svaka stavka, red za tabelu, cela u jednom redu, bez obzira ba dužinu teksta. Ako nije, popravite.
klik na ENCODING pa na opciju Convert to UTF-8
zapamtite ga kao .txt
Taj .txt fajl sa Notepad-om preimenujte .csv -npr blabla.csv .
Još jednom taj blabla.csv fajl otvorite sa NotePadom i proverite da li su brojevi u kolonama id i product_id jednaki i da li su zapete izmedju kolona.

Dopuna ponude novim proizvodima- TREĆI - zadnji korak:

Nakon pripreme blabla.csv fajla prema gore navedenim zahtevima kliknite ovde, nadjite taj fajl i dopunite navedenu tabelu!